Tradice výroby od roku 1907

2 hlavniZaložení společnosti se datuje do roku 1907. Původně rodinná firma pana Langa se zabývala výrobou strojů a zařízení pro mlékárenský průmysl. Postupem času se firma zabývala výrobou strojů a zařízení pro potravinářský průmysl, především pak porážecích linek pro drůbežářský průmysl a působila až do roku 1992 jako mechanizační závod společnosti Xaverov Praha, a.s.

Privatizace proběhla na přelomu let 1992 a 1993, kdy vznikla akciová společnost s dnešním názvem. Výrobní program v této době zahrnoval výrobu, montáž a servis strojů, zařízení a linek na porážku a zpracování drůbeže i králíků výhradně pro tuzemské odběratele v tehdejším Československu.

Od roku probíhala postupná restrukturalizace výrobního programu jako reakce na změny na okolním trhu a v roce 1999 byla ukončena její první etapa.

V dalších letech se firma snažila využít zkušeností se zpracováním nerezavějících i uhlíkových ocelí a v roce 2002 již směřovalo více než 50 % produkce na zahraniční trhy. Stále se vyráběla tradiční zařízení pro porážky drůbeže a zpracování masa, ale výrobní program se rozšiřoval o nerezové stavební prvky pro potravinářské provozy, různé druhy dopravníků, myčky, násypky apod. Dlouholetá praxe ve zpracování korozivzdorných ocelí umožnila postupný růst výroby strojů a zařízení pro metalurgický i potravinářský průmysl a to od menších svařovaných a montovaných konstrukcí až po části větších investičních celků a linek.

Po roce 2000 byl původní rozvojový program "čistá energie", který zahrnoval výrobu termických solárních kolektorů a dříve také větrných elektráren, rozšířen i na výrobu velkoplošných a fasádních termických solárních kolektorů s vysokou účinností. Vzhledem k proměnlivým dotačním podmínkám, však byly na rozdíl od zahraničních instalací kolektorů do rodinných domů, realizovány v ČR primárně velké solární soustavy pro firmy a větší objekty, včetně bytových domů a to i v rámci programů Zelená úsporám.

Vlastní výzkum a vývoj v energetickém segmentu vytvořil postupně podmínky pro cílené zaměření na vysokoúčinné technologie v podobě koncentračních solárních elektráren. Ekonomicky i technicky velmi náročný výzkum a vývoj tepelného Stirlingova motoru je jedním z klíčových prvků umožňujících vstup na trhy se špičkovým high-tech zařízení vyrábějící elektřinu a teplo ze slunce. Společnost maximalizuje úsilí a vývojové aktivity do technologie koncentračních solárních elektráren typu CSP Dish Stirling. Předpokládáme, že díky vlastní konstrukci Stirlingova motoru a technologii koncentračních solárních elektráren, dosáhneme do roku 2020 velmi zajímavý tržní podíl ve výrobě a dodávkách malých a středních elektráren, decentralizovaných a nezávislých elektráren.

Společnost se díky technickým a výrobním dovednostem a možnostem zaměřuje také na technologie alternativního využití odpadů a jejich zpracování. Kromě kompostování a fermentace je to také energetické zhodnocení odpadů.

 


 

 

2E
2G
3B
3C
3E
3G
4B
4C
4F
4G
5B
1
1A
1B
1C
1F
1G
2
2B
2D
5D
5E
5G
6B
6F
6G
7B
7F
7G
Rok 1911

ikona facebookikona instagramikona youtube

 

© 2015  Strojírny Bohdalice, a.s.

Kontakt
Strojírny Bohdalice, a.s., CZ683 41 Bohdalice 63 
tel.: +420 517 326611, email: info@strobo.cz