Česká verze English version

Výrobní program - Svařované konstrukce

Svařování

Oprávnění ke svařování dle DIN 18800-7:2002-09 třída E (Velký průkaz způsobilosti ) – všechny převážně staticky a dynamicky namáhané stavební díly pro konstrukce dimenzované podle základních norem pro ocelové konstrukce. Průkaz je rozšířen na svařování korozivzdorných austenitických ocelí.


V březnu 2009 jsme úspěšně absolvovali audit procesu svařování dle nové normy ČSN EN 3834-2:2006 (požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost).

                              

Firma provádí svařování konstrukčních ocelí (skupina 1, podskupina 1.1 a 1.2 a 1,4 dle CR ISO 15608) a korozivzdorných feritických, austenitických a duplexních ocelí (skupina 7, 8 a 10 dle CR ISO 15608) metodami MIG/MAG a TIG v tlouštkách od 1,5 mm. Svářečský personál - svářeči se zkouškami dle EN 287-1 s rozšířením splňující směrnici 97/23/EG.

   

Připravujeme se na získání dalších certifikátů a norem. 

Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz