Česká verze English version

O nás - Historie

Založení společnosti se datuje do roku 1907. Původně rodinná firma pana Langa se zabývala výrobou strojů a zařízení pro mlékárenský průmysl. Kvalita i zpracování bylo natolik dobré, že firma byla po určitou dobu přímým konkurentem předchůdce dnešní firmy Tetra Pak.

Postupem času se firma zabývala výrobou strojů a zařízení pro potravinářský průmysl, především pak porážecích linek pro drůbežářský průmysl a působila až do roku 1992  jako mechanizační závod společnosti Xaverov Praha, a.s.

Privatizace proběhla na přelomu let 1992 a 1993, kdy vznikla akciová společnost s dnešním názvem. Výrobní program v této době zahrnoval výrobu, montáž a servis strojů, zařízení a linek na porážku a zpracování drůbeže i králíků výhradně pro tuzemské odběratele v tehdejším Československu.

Od roku 1996 probíhala postupná restrukturalizace výrobního programu jako reakce na změny na okolním trhu a v roce 1999 byla ukončena její první etapa. V dalších letech se firma snažila využít zkušeností se zpracováním nerezavějících i uhlíkových ocelí a v roce 2002 již směřovalo více než 50 % produkce na zahraniční trhy. Stále se vyráběla tradiční zařízení pro porážky drůbeže a zpracování masa, ale objevila se snaha rozšířit výrobní program o nerezové stavební prvky pro potravinářské provozy, různé druhy dopravníků, myčky, násypky apod. Zcela nově se firma zaměřila na výrobu závěsných balkonů pro revitalizaci panelových domů, v této činnosti pokračuje dosud.

   

V roce 2003 byl zahájen program "čistá energie", který  zahrnuje výrobu  slunečních kolektorů, dříve také větrných elektráren, jejichž vývoj se v současné době dokončuje. V roce 2006 se začala firma intenzivně věnovat marketingu a distribuci solárních panelů, původně vyráběných firmou Econ Solar Rakousko. Odborníci firmy nyní pracují na nových modifikacích  a jejich dalším vývoji s maximální snahou proniknout na nové zahraniční trhy. 

     

Dnes směřuje více než 90% produkce  do zahraničí. Kromě tradiční výroby vlastních strojů, dopravníky všeho druhu, míchací a mísicí zařízení, nerezové stavební prvky, různé typy myček apod., se firma zaměřuje na zakázkovou výrobu. Na základě dodané výkresové dokumentace nebo na základě dokumentace vypracované podle technického zadání vlastním týmem konstruktérů a projektantů vyrábí firma pro své zákazníky díly a kompletní výrobky i s příslušným servisem a montáží.

 

Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz